Realizacja i zdjęcia: Aleksander Kurtyka
Konsultacja: Mgnienia Studio mgnieniastudio.com
Muzyka: bensound.com